Importowanie dokumentów


Do czego służy importowanie dokumentów?


W oknie importowania dokumentów można importować dane księgowe z różnych programów. Importowane dane muszą być w odpowiednim formacie.

Jak zarządzać oknem importowania dokumentów?


importowanie dokumentów z programów.

Przycisk ten pozwoli zaimportować dane z programów z tą różnicą, że będzie można wskazać plik eksportowania danych. Opcja ta jest niezwykle przydatna wtedy gdy programy zainstalowane i uruchamiane są na innych komputerach. Opcja ta używana może być do zaimportowania dokumentów z innych systemów, dane muszą być zdefiniowane w jednym z dostępnych formatów opisanych w rozdziale poświęconym importowaniu dokumentów.

wprowadzanie zaimportowanych dokumentów.

Aby dokończyć całą procedurę należy wprowadzić zaimportowane dokumenty. W tym celu należy wybrać dokument, który chcemy wprowadzić, a następnie nacisnąć przycisk . Operacja ta otworzy okno wprowadzania dokumentów. Większość pozycji zostanie wypełniona i dokument będzie gotowy do wprowadzenia.

Okno księgowania dokumentów zostanie otworzone wtedy i tylko wtedy jeżeli w systemie będzie istniało konto księgowe dzięki któremu dokument będzie mógł zostać wprowadzony. Program automatycznie dobierze najbardziej odpowiednie konto księgowe na podstawie informacji o kolumnie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów do której powinna być zaksięgowana kwota.

Kontrahent którego dotyczy dokument musi także zostać wcześniej wprowadzony do kartoteki. W przypadku nie odnalezienia danych w kartotece program automatycznie zaproponuje dodanie kontrahenta.

Po wprowadzeniu dokumentu zaimportowanego dokument ten zostanie usunięty z okna importowania dokumentów, a umieszczony w oknie wprowadzania dokumentów.

Istnieje również możliwosć wprowadzanie wszystkich zaimportowanych dokumentów. Warunkiem wprowadzenia wszystkich zaimportowanych dokumentów jednym kliknięciem jest, aby w systemie istnieli już wprowadzeni kontrahenci oraz konta księgowe niezbędne do wprowadzania dokumentów księgowych.

usunięcie zaimportowanych dokumentów.

Opcja ta umożliwia usunięcie pojedynczego zaimportowanego dokumentu.