Ewidencja uproszczona dla celów podatku VAT


Ewidencja uproszczona VAT


W tej opcji mamy możliwość oglądnięcia i wydruku uproszczonej ewidencji sprzedaży dla celów podatku VAT dla firm, które nie są podatnikami podatku VAT a zobowiązane są do prowadzenia takiej ewidencji.

Jak posługiwać się ewidencją uproszczoną?


możemy wydrukować Ewidencje uproszczoną na drukarce systemowej.

pokazywane są tylko dane z kol.7 PKPiR – tylko gdy rozliczamy się przy pomocy Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów.

pokazywane są dane z kol.7 i 8 PKPiR – tylko gdy rozliczamy się przy pomocy Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów

Uwaga!
Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma nie jest w VAT.