Zmiana roku i miesiąca księgowego


Do czego służy opcja zmiany okresu rozliczeniowego?


Opcja ta służy do zmiany zarówno miesiąca jak i roku rozliczeniowego.

Można to zrobić naciskając w oknie głównym przycisk Przycisk zmien okres programu Mała Księgowość zmień okres rozliczeniowy.

Jak posługiwać się oknem zmiany okresu rozliczeniowego?


Rok Księgowy należy wybrać z listy rok księgowy, z którym aktualnie będziemy współpracować.

Miesiąc Księgowy należy wybrać z listy miesiąc księgowy, z którym aktualnie będziemy współpracować.

Po naciśnięciu przycisku wprowadzone dane zostaną zaktualizowane. Naciskając przycisk dane nie zostaną ustawione.