Zmiana ewidencji


Do czego służy opcja zmiany ewidencji?


Opcja ta służy do zmiany ewidencji. Pole wyboru służy do określenia nowej ewidencji, która jest akceptowana przy pomocy przycisku Przycisk OK programu Mała Księgowość. Przycisk Przycisk Anuluj programu Mała Księgowość nie powoduje żadnych zmian.

Zmiany ewidencji można dokonać także naciskając w oknie głównym przycisk Przycisk zmienewidencje programu Mała Księgowość naciśnij jeśli chcesz zmienić domyślną ewidencję.