Zestawienie zaległych abonamentów


Do czego służy zestawienie zaległych abonamentów?


W zestawieniu zaległych abonamentów widoczne są te abonamenty dla których faktury nie zostały jeszcze wystawione. Są one zaznaczone kolorem czerwonym. W zestawieniu tym dostępne są takie kolumny jak „Data ostatniej realizacji” oraz „Data kolejnej realizacji”.
Zestawienie to pomaga śledzić wystawianie faktur abonamentowych. Bezpośrednio z tego zestawienia można także przejść do realizacji wybranego abonamentu.