Zestawienie listy płac


Do czego służy opcja Zestawienie list płac?


Opcja „Zestawienie list płac” służy do wydrukowania zestawienia wszystkich list płac dla dowolnego miesiąca.

Aby wybrać miesiąc należy nacisnąć odpowiedni przycisk znajdujący się w górnej części okna. Wybierając odpowiedni przycisk otrzymujemy zestawienie list płac za dany miesiąc na podstawie danych wprowadzonych w pozycjach płac.

W oknie zestawienia list płac dostępny jest tylko jeden przycisk:

wydruk zestawienia list płac za wybrany miesiąc.