Zapytania SQL


Do czego służą Zapytania SQL?


Zapytania SQL służą do stworzenia własnych zapytań, raportów i zestawień w oparciu o dane przechowywane w strukturach SQL. Do stworzenia zapytań SQL niezbędna jest wiedza dotycząca konstrukcji zapytań SQL.