Wycofywanie naliczonych miesiecznych odpisów amortyzacyjnych


Do czego służy opcja wycofywania naliczonych miesięcznych odpisów amortyzacyjnych?


Opcja ta służy do wycofywania naliczonych odpisów amortyzacyjnych w opcji naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych Program podpowiada odpowiednie miesiące, dla których można przywrócić stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku, gdy nie można przywrócić – wycofać amortyzacji, program wypisuje odpowiedni komunikat. Wykonanie wycofania naliczonej amortyzacji dla wybranego miesiąca spowoduje przywrócenie stanu Środków trwałych z przed naliczonych odpisów amortyzacyjnych wybranego miesiąca i usunie odpowiednie kopie bezpieczeństwa wykonane w opcji naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych dotyczące wybranego miesiąca i miesięcy następnych.