VAT-12


W jaki sposób poruszać się w oknie formularza VAT-12?


W tej części programu możemy o ile świadczymy usługi taksówek osobowych i wybraliśmy opodatkowanie w formie ryczałtu zgodnie z Art.114 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług interaktywnie wypełnić i wydrukować formularz zeznania podatkowego VAT-12. Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się nam wypełniony formularz VAT-12 dla aktualnego miesiąca księgowego.

Do wyboru mamy cztery przyciski.

pokaż formularz za miesiąc

Opcja ta służy do poruszania się między formularzami z danych miesięcy.

drukuj formularz

Funkcja ta służy do wydrukowania formularza VAT-12 na drukarce systemowej.

aktualizuj zawartość formularza

Opcja ta służy do aktualizacji danych zawartych w formularzu. Podając odpowiedni miesiąc otrzymamy formularz dotyczący wybranego miesiąca w części dotyczącej podatnika. Dane z części C i D należy wypełnić „ręcznie”.

utworzenie przelewu

Przycisk ten służy do szybkiego utworzenia przelewu do Urzędu Skarbowego na podstawie danych z formularza.

Uwaga!
Po wydrukowaniu formularza sprawdź poprawność wprowadzonych danych

Czy jest możliwość zmiany daty wypełnienia formularza?


Data wypełnienia formularza jest zmieniana automatycznie podczas aktualizacji danych i ustawiana jest wtedy na podstawie daty systemowej. Można tę datę zmienić ręcznie edytując to pole.

Uwaga!

  • Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma jest w VAT.
  • Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.
  • Po wydrukowaniu sprawdź poprawność danych.