Serwer programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”


Komponenty serwera


W skład serwera programu wchodzą następujące elementy:

Menadżer serwera


Zarówno usługa jak i konsola serwera wykorzystuje następujących menadżerów realizujących konkretne zadania:

  • Menadżer sekcji
    Odpowiedzialny jest za kontrolę wielodostępu użytkowników do poszczególnych obiektów takich jak dokumenty czy towary.
  • Menadżer użytkowników
    Zarządza sesjami użytkowników kontrolując logowanie użytkowników.
  • Menadżer zadań
    Kontroluje uruchamianie się zaplanowanych zadań w systemie.

Wyłączanie serwera


W przypadku wyłączeni serwera, wszystkie połączenia z klientami zostaną zerwane i wszystkie aplikacje kliencie zostaną wyłączone automatycznie.