Potwierdzenie salda


Okno potwierdzenia salda


Okno potwierdzenia salda służy do wygenerowania dokumentu potwierdzenia salda dla wybranego kontrahenta. Saldo kontrahenta obliczane jest jako suma niezapłaconych wartości dokumentów kontrahenta.
W oknie tym można wydrukować wygenerowane potwierdzenie salda.