Numer Identyfikacji Podatkowej


Współpraca z programem Kadry i płace „Rzeczpospolitej”


Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” został przystosowany do standardu europejskiego numeru NIP tzw. VAT UE. W programie wprowadzając numer NIP należy wybrać kod państwa odpowiedni dla przedsiębiorcy.

Weryfikacja numeru NIP


Jeżeli chcemy zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru NIP możemy to zrobić w programie naciskając przycisk znajdujący się z prawej strony pola do którego wpisywany jest numer NIP. Dokładniejszej weryfikacji numeru NIP można także dokonać na stronach internetowych Komisji Europejskiej.

Tabela formatów NIP


W programie obecnie można wprowadzić numery NIP obowiązujące w 27 państwach UE:

Tabela formatów NIP

Legenda:
9 – cyfra
X – litera lub znak

Jak wprowadzić inny numer NIP?


Aby wprowadzić inny numer NIP należy wybrać w polu kodu państwa puste pole. W tym przypadku kod państwa nie będzie używany. Nie będzie także możliwa weryfikacja poprawności wprowadzonego numeru NIP.