Naliczanie amortyzacji


Do czego służy opcja naliczania amortyzacji?


Opcja ta służy do naliczenia amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w danym miesiącu. Program podpowiada odpowiedni miesiąc, w którym powinna zostać naliczona amortyzacja. W przypadku, gdy dla danego miesiąca była już naliczona amortyzacja, program wypisuje odpowiedni komunikat. Opcja ta musi być wykonana jako ostatnia w opcji środków trwałych dotycząca danego miesiąca, ponieważ po jej wykonaniu nie będzie można tworzyć jakichkolwiek dokumentów środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu naliczania amortyzacji. Program sam tworzy odpowiednie kopie bezpieczeństwa dla danych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz odpisów amortyzacyjnych i wprowadzonych zmian do ewidencji środków trwałych przed naliczeniem odpisów amortyzacyjnych. Możliwe jest powrócenie do ponownego naliczania amortyzacji tylko w przypadku dokonania przywrócenia wcześniej wykonanej kopii bezpieczeństwa całego systemu lub w opcji wycofywanie naliczonych odpisów amortyzacyjnych.