Inwentaryzacja


Do czego służy opcja inwentaryzacji?


Opcja ta służy do określania inwentaryzacji początkowej oraz inwentaryzacji końcowej poszczególnych miesięcy.

Jak posługiwać się oknem inwentaryzacji?


edycja inwentaryzacji końcowej miesiąca

Funkcja ta umożliwia zmianę informacji o inwentaryzacji końcowej wybranego miesiąca. W oknie tym mamy pole WARTOŚĆ, w które należy wpisać prawidłową kwotę inwentaryzacji końcowej danego miesiąca. Za pomocą pola PODLEGA określamy czy inwentaryzacja danego miesiąca podlega uwzględnieniu przy wyliczaniu podatku dochodowego (PIT-5, PIT-5/L). Przycisk

służy do akceptacji zmian, natomiast

do ich porzucenia.


Początkowa inwentaryzacja

Funkcja ta umożliwia zmianę informacji o inwentaryzacji początkowej. W oknie tym mamy pole wyboru Miesiąc, przy pomocy którego określa się miesiąc inwentaryzacji początkowej. Niżej znajduje się pole Wartość, w które należy wpisać prawidłową kwotę inwentaryzacji początkowej. Za pomocą pola Podlega określa się czy inwentaryzacja danego miesiąca podlega uwzględnieniu przy wyliczaniu podatku dochodowego (PIT-5, PIT-5/L). Inwentaryzacja końcowa dla miesiąca grudnia od roku 2012 będzie brana tylko pod uwagę gdy będą także wypełnione i będą „PODLEGAĆ” poprzednie (wszystkie) miesiące. W przeciwnym wypadku zaliczka na podatek dochodowy za grudzień będzie wyliczana wyłączne z samego dochodu miesiąca grudnia.
Przycisk

służy do akceptacji zmian, natomiast

do ich porzucenia.

informacje o inwentaryzacjach

W opcji tej mamy możliwość wydrukowania na drukarce systemowej informacji dotyczących inwentaryzacji.