Indeksowanie bazy danych


Ponowne indeksowanie baz danych używanych w programie. Jest to także narzędzie diagnostyczne. Zalecana jest ponowna indeksacja bazy danych, jeśli program działa niestabilnie.