Formularze Podatkowe


Ogólnie o formularzach podatkowych


Ta opcja programu służy do wypełniania formularzy podatkowych typu VAT-7, VAT-7/K, VAT-7/D, VAT-12, VAT – UE, VAT – UEK, oraz PIT-5, PIT-5/L.

Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.

Przy wypełnianiu formularzy występuje kilka rodzajów pól dzielących się ze względu na treść jak i na możliwości edycji. Ze względu na możliwości edycji pola można podzielić na następujące:

Edytowalne Oznaczone zieloną ramką, są to pola, które można wypełniać.

Nieedytowalne Oznaczone czerwoną ramką, są to pola, których nie można wypełnić w sposób bezpośredni. Ich wartości są przypisywane z góry, bądź poprzez aktualizacje lub wyliczane według zapisów znajdujących się w formularzach.

Sumatory Oznaczone kolorem niebieskim, są to pola, do których po wejściu otwierają się sumatory. Sumator jest mniejszym formularzem, który sumuje kwoty z poprzednich miesięcy i przechowuje inne dane niezbędne do wypełnienia formularza oraz notatki podręczne. Można edytować jedynie informacje z danego miesiąca. Wartości są odpowiednio przepisywane do formularza bądź sumowane i wpisywany jest wynik.

Posługując się klawiszem TAB, SHIFT + TAB lub strzałek możemy poruszać się po polach formularza.

Czy można wydrukować formularze podatkowe na oryginalnych drukach?


Istnieją dwie możliwości wydruku formularzy podatkowych. Wyboru tego dokonuje się tuż przed dokonaniem wydruku

  • Drukowanie formularzy podatkowych na czystych kartkach papieru. Formularze drukowane są w całości. Do sporządzenia tego wydruku potrzebny jest tylko czysty papier formatu A4.
  • Drukowanie formularzy podatkowych na oryginalnych drukach. Drukowane są tylko dane, które należy wpisać do formularza. Aby wydrukować formularz w tym trybie niezbędne są oryginalne druki formularzy podatkowych. Należy pamiętać iż powinno się używać najnowszych dostępnych druków formularzy podatkowych. Drukowanie w tym trybie zmniejsza czas wydruku oraz ilość zużytego atramentu bądź tonera drukarki. Drukując w tym trybie koniecznie sprawdź kolejność drukowanych stron oraz cały wydruk po zakończeniu drukowania. Aby drukować na oryginalnych drukach zapoznaj się także s rozdziałem poświęconym kalibracji wydruku.

Jak można utworzyć przelew do Urzędu Skarbowego?


W celu automatycznego utworzenia przelewu do Urzędu Skarbowego na podstawie utworzonego formularza podatkowego można skorzystać z przycisku PRZELEW, dzięki któremu otworzy się okno wprowadzania nowego przelewu, bądź wpłaty do Urzędu Skarbowego, który dodatkowo zostanie wypełniony odpowiednimi danymi.