Eksportowanie danych do pliku Dbase (*.dbf)


Jak eksportować dane do formaty Dbase?


Aby wyeksportować dane do pliku Dbase należy przycisnać prawym przyciskiem myszy na tabelę a następnie wybrać opcje „Eksport zawartości tabeli” oraz wybrać stosowne rozszerzenie pliku oraz plik, do którego chcemy zapisać dane.
Dane wyeksportowane w ten sposób mogą być następnie przetworzone przy pomocy odpowiednich programów odczytujących ten format danych (czyta go także i EXCEL) i/lub wysłane innym użytkownikom, którzy nie mają dostępu do programu.

Jakie dane są eksportowane do Dbase?


Do Dbase eksportowane są dane z tabelki znajdującej się w oknie, w którym znajduje się przycisk „Eksport”. Eksportowane są zatem tylko filtrowane dane, podobnie jak ma się to w drukowaniu danych.

Do jakiego formatu eksportowane są dane?


Dane eksportowane są do formatu „dBase IV” z rozszerzeniem „dbf”.