Dokumenty środków trwałych


Do czego służy okno dokumentów środków trwałych?


Okno dokumentów środków trwałych służy do wydrukowania dokumentów środków trwałych ich podglądu oraz usunięciu.

Jak zarządzać dokumentami środków trwałych?


W oknie tym mamy do wyboru następujące opcje:

Drukuj dokument

Wydruk wybranego dokumentu na drukarce. Wydrukować można następujące dokumenty: OT, MT, LT i PK

Drukuj listę

Wydruk wyświetlonych dokumentów na drukarce z uwzględnieniem zastosowanego filtru

filtry wyświetlania

Możliwość zastosowania następujących filtrów umożliwiających wyświetlanie – drukowanie wg odpowiedniego kryterium:

Typ dokumentu wybieramy jeden z możliwych typów dokumentów

Numer inwentarzowy podajemy początek lub cały numer inwentarzowy środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Symbol klasyfikacji podajemy początek lub cały symbol klasyfikacji środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Wg tak ustawionego filtru po naciśnięciu przycisku będą wyświetlane informacje o dokumentach

Księguj LT

Możliwość zaksięgowania niezamortyzowanej wartości zlikwidowanego środka trwałego z dokumentu LT.

usunięcie dokumentu

Opcja ta pozwala na usunięcie dokumentu, który nie był uwzględniany w amortyzacji środka trwałego. Gdy dokument był uwzględniony w naliczaniu amortyzacji jego usunięcie nie jest możliwe. Można usunąć tylko następujące dokumentu LT, MT i PK. Dokument OT można usunąć tylko usuwając środek trwały w kartotece środków trwałych