Ceny rzeczywiste i ceny ważone


Co to jest wartość ważona i czym się różni od wartości rzeczywistej?


Aby wytłumaczyć, co to jest wartość ważona, czym się różni od wartości rzeczywistej i w jakich celach wykorzystywana jest w programie posłużymy się poniższą symulacją operacji pojedynczego towaru w magazynie:


Wartość ważona Mała Księgowość