Wersje programu


WERSJA MK

89 zł

za rok

KUP TERAZ

WERSJA MKS

179 zł

za rok

KUP TERAZ

WERSJA BR

359 zł

za rok

KUP TERAZ

Mała Księgowość Rzeczpospolitej umożliwia


Łatwe i czytelne wprowadzanie danych księgowych

Łatwe i czytelne wprowadzanie danych księgowych

Prowadzenie Ewidencji Wyposażenia

Prowadzenie ewidencji przejazdów prywatnym samochodem użytym do celów służbowych oraz jego rozliczeniem na podstawie wprowadzonych dokumentów kosztowych (dowolna ilość)

Możliwość uwzględniania inwentaryzacji w wyliczaniu podatku dochodowego

Kompleksowe prowadzenie magazynu

Dokumentacja firmowych przelewów

 1. Przelewów i wpłat ogólnych
 2. Przelewów do Urzędów Skarbowych
 3. Przelewów do ZUS

Rozliczenie podatku dochodowego dla dowolnej ilości wspólników

Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla „ryczałtowców”

Prowadzenia ewidencji związanej z płacami

 1. Kartoteka pracowników
 2. Listy płac
 3. Formularze podatkowe PIT-4, PIT-11/8B
 4. Eksport danych do programu „Płatnik”- ZUS DRA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RCA

Bezpieczne przechowywanie dokumentacji – automatyczne generowanie kopii bezpieczeństwa i możliwość zabezpieczenia programu hasłem

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, jej wydruk oraz wydruk zestawień na podstawie wpisów do PKPiR

Fakturowanie

Tworzenie spersonalizowanych ofert i zamówień

 1. Dostosowanie ofert i zamówień do własnych potrzeb
 2. Importowanie danych z programu „Mała Księgowość Rzeczpospolitej”
 3. Automatyczna aktualizacja cen w ofercie na podstawie danych zawartych w magazynie
 4. Dołączanie zdjęć do pozycji oferty
 5. Eksport danych do pliku HTML
 6. Eksport danych do pliku XML

Przegląd dokumentów niezaksięgowanych i zaksięgowanych

Przegląd kosztów przejazdów pojazdów prywatnych

Definiowania kartotek niezbędnych w księgowości

 1. Kartoteki celów przejazdów samochodem prywatnym
 2. Kartoteki kont księgowych (zdefiniowane szablony księgowań)
 3. Kartoteki kontrahentów (baza adresowa)
 4. Kartoteki prywatnych pojazdów używanych do celów służbowych
 5. Kartoteki stawek za 1 km przebiegu (możliwość aktualizowania ich przy pomocy Internetu)
 6. Kartoteki tras przejazdu prywatnym pojazdem
 7. Kartoteki zdarzeń gospodarczych

Prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT (zarówno dla metody rozliczenia tego podatku w skali miesiąca jak i kwartału)

Wydruk formularzy podatkowych PIT-5 i VAT-7 (VAT-7/K) bez konieczności posiadania formularzy

Możliwość kontroli rozrachunków

 1. Generowanie terminarza należności
 2. Generowanie terminarza zobowiązań
 3. Możliwość wydrukowania not odsetkowych
 4. Możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty
 5. Obsługa dokumentów kompensat

Kompleksowe Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych: kartoteki, zestawienia dokumentów (BO, OT, MT, LT), naliczanie i zarządzanie amortyzacją

Zacznij pracę z Małą Księgowością już dziś!