Przywracanie kopii bezpieczeństwa


Do czego służy przywracanie kopii bezpieczeństwa?


Opcja ta umożliwia przywrócenie kopii bezpieczeństwa, wykonanej wcześniej. W celu dokładniejszego zapoznania się z możliwościami kopii bezpieczeństwa powinieneś zajrzeć do tego działu

Jak przywrócić kopię bezpieczeństwa?


W pole Ścieżka archiwum należy wpisać ścieżkę, w której znajduje się kopia bezpieczeństwa, którą chcemy przywrócić.

Przywracania kopii bezpieczeństwa rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku . W przypadku zrezygnowania z przywracania kopii bezpieczeństwa należy nacisnąć przycisk .